Oranje Quiz 2012, Zaterdag 2 juni was het zover

De Brug 2 juni 2012

Rond 9 uur konden Niels en Armand beginnen met het presenteren van de Quiz.
Er waren 24 deelnemers verdeeld over 6 teams onder leiding van 1 aanvoerder en dat waren;
Chyntia, Anita, Henrie, Sabrina, Fay, Kim van Soest.
De Quiz bestond uit 9 rondes.

Ronde 1 vragen ronde meerkeuze
Ronde 2 foto vragen
Ronde 3 karikatuur raden
Ronde 4 gele kaart – rode kaart
Ronde 5 ren je rot
Ronde 6 filmvragen
Ronde 7 dat verw8 je niet
Ronde 8 bingo (alleen volle kaart)
Ronde 9 meezingen

 

 

 

 

 

 
 

Het winnende team was Erik, Rene (niet op de foto aanwezig), Fred, Lovina en Sabrina.
De Quiz die Mark en Steef in elkaar hadden gezet met “bloed zweet en tranen” was evenals 2 jaar geleden weer een groot suc6.
Mark en Steef ik hoop dat jullie in 2014 de WK Quiz weer willen maken en dat Niels en Armand de Quiz willen presenteren.

Ik zeg tot over 2 jaar bij de WK Oranje Quiz 2014

Maak er een mooi EK van allemaal!

Sabrina

Geplaatst in Overige | Reacties uitgeschakeld voor Oranje Quiz 2012, Zaterdag 2 juni was het zover

Doelen zijn geplaatst op het zeehondenveld

De nieuwe doelen op het zeehonden veld aan het eind van de Sluisweg zijn op Hemelvaartsdag geplaats! Op de eerste dag werd er al meteen dankbaar gebruik van gemaakt. De foto’s zijn terug te vinden in onze foto galerij.

Geplaatst in Overige | Reacties uitgeschakeld voor Doelen zijn geplaatst op het zeehondenveld

Bestuursleden gezocht

Het huidige bestuur heeft er al heel wat jaren opzitten, en we vinden dat er weer nieuw bloed moet komen. Vandaar dat wij u willen oproepen om u op te geven voor een functie in het bestuur. We vergaderen ongeveer om de zes weken, en samen organiseren we de diverse evenementen met veel plezier. Wilt u er meer over weten, neem dan even contact op met voorzitter André Tielens.

Geplaatst in Overige | Reacties uitgeschakeld voor Bestuursleden gezocht

Mededelingenkast verdwenen

De oplettende mensen hebben wellicht reeds opgemerkt dat de mededelingenkast die vele jaren heeft gestaan bij de brug, naast de brievenbus, is verdwenen.

Het bestuur heeft de kast weggehaald. Belangrijkste reden was de slechte staat van onderhoud. De kast was niet meer op te knappen, dus stonden we voor de keuze om ofwel afscheid te nemen van dit fenomeen of om een nieuwe te maken. Het bestuur heeft gemeend om geen nieuwe kast te gaan plaatsen. Tegenwoordig werken we digitaal en willen we toch iets aanplakken dat kan dat altijd ook nog op één van de ramen van Eetcafé De Brug. Ook daar lopen altijd veel mensen langs.

Geplaatst in Overige | Reacties uitgeschakeld voor Mededelingenkast verdwenen

AED in Van Ewijcksluis

Daar hangt hij dan, onze geweldige aanwinst! onze “hoop in bange situaties”
aan de gevel van “De Brug”, Binnenhaven 2 in van Ewijcksluis.
De AED, een royaal geschenk van de Raboton, waar we reuze dankbaar voor zijn.
Wanneer er bij 112 een melding binnenkomt van een geval van hartfalen, krijgen de volgende mensen een SMS alert:

F. Fasse
J. Bakker
M. de Haan
G. Postma
M. Vader
S. Vader-Wolthuizen
D. Visser
J. Beets
R. Vader

Binnenkort versterkt door M. Visser-Schoemaker en P. Koopmans.
Deze gecertificeerde vrijwilligers zijn allen in het bezit van een sleutel en wonen binnen een straal van 1 kilometer van de AED. Ook is het apparaat te gebruiken d.m.v. een noodsleutel. Natuurlijk hopen we hem nooit te hoeven gebruiken maar wanneer elke seconde telt, zijn de eerste 6 minuten van levensbelang!

Geplaatst in Overige | Reacties uitgeschakeld voor AED in Van Ewijcksluis

Mededelingen betreffende de openbare ruimte in het dorp

De gemeenteraad heeft budget beschikbaar gesteld om gemeentebreed de openbare ruimte op te knappen. Dit gaat om kleine zaken die bij regulier onderhoud niet aan bod komen. Hierbij moet u denken aan het rechtzetten van palen, schoonmaken van borden, herstellen kleine gebreken aan bestrating en asfalt.

De omgeving van Ewijcksvaart – Sluisweg nabij de brug is een gebied wat de gemeente graag opgeknapt wil zien.

Na overleg is besloten dat de glasbak op de huidige plaats blijft staan.

Rond de brievenbus en het informatiebord zal het straatwerk wat opgeknapt worden.

De verzakking van het straatwerk bij de trap aan het eind van de Sluisweg wordt zeer binnenkort aangepakt. Het is de bedoeling dat het straatwerk nog voor de bouwvak gereed is. Na de bouwvak, maar nog voor 1 september wordt de slijtlaag op het asfalt op de Sluisweg aangebracht.

Schelpenpad en onderhoud

De firma Vermaire gaat binnenkort onderhoud plegen aan het terrein Ewijcksveld (bomen water geven, onkruid verwijderen e.d.). Ook gaan ze het schelpenpad op de terp doorzetten. Ook het pad vanaf de rietkraag wordt verlengd, via het bankje aan het water en aansluitend op het paadje nabij het speeltuintje. De twee struiken bij het bankje staan in de weg en dienen te worden verwijderd, anders sneuvelen ze tijdens de werkzaamheden. As woensdag wordt gestart met het schelpenpad…

Eigen planten van de bewoners:

De gemeente stelt voor om in het talud langs het dijkje alleen maar stevige inheemse oeverplanten neer te zetten op/rond de waterlijn (gele lis, lisdodde e.d.). Dit is nu al voor een deel gedaan en vooral de oeverplanten slaan goed aan. De planten die meer op het droge staan (zoals de schoenlappers) moeten worden overgeplant naar de overige taluds aan de andere kant van het terrein. Daar hebben ze meer kans en het is belangrijk ze vooral veel dichter op elkaar te zetten (3-4 st. per m2), op deze manier heeft onkruid ook minder kans…

Het is voor het onderhoud dan veel makkelijker om het talud langs het dijkje aan het waterkant te maaien. De overige taluds kunnen dam door de bewoners worden bijgehouden. Het overplanten kan prima in september/oktober plaatsvinden, ik verwacht niet dat er in 2010 moet worden gemaaid. Volgend jaar wordt het talud langs het dijkje (aan het water) voor een deel beplant met wat groot hoefblad aanplanten en wat wilgenstruiken, op die manier wordt het even iets natuurlijker langs de waterzijde.

Gras

Het gras komt langzaam op. Dat zal met de droogte en ook met vraat/uitwerpselen door ganzen te maken hebben. De verwachting is dat het wel goed gaat komen, geduld is in deze een schone zaak

Bordjes

Deze maand worden de bordjes nog geplaatst bij de verschillende ingangen…

Jan Beets

Geplaatst in Buurtnieuws | Een reactie plaatsen

Van Ewijcksluis is een dorp in de gemeente Anna Paulowna

Van Ewijcksluis is een dorp in de gemeente Anna Paulowna in de Nederlandse provincie Noord-Holland.

Van Ewijcksluis ligt in het noorden van de Anna Paulownapolder, op de rand van Waddenzee en het Amstelmeer. De woonkern is ontstaan bij de sluis, tussen het Lage Oude Veer en het toenmalige Amsteldiep. Tegenwoordig zijn er meerdere sluizen en er ligt ook een gemaal. Het dorp is vernoemd naar Daniël Jacob van Ewijck van Oostbroek van de Bilt, die als gouverneur van de Koning betrokken was bij de inpoldering van de Anna Paulownapolder.

Van Ewijcksluis kent een eigen haven. In 1910 werd hier een tramlijn naar Schagen aangelegd. Tussen Wieringen en Van Ewijcksluis voer een veerboot, die de lijn Wieringen–Schagen compleet maakte. De lijn werd geopend op vrijdag 1 maart 1912 en was de eerste twaalf jaar vrij succesvol. Daarna kwam er langzaam de klad in en op 31 december 1934 werd de laatste rit gereden.

Tussen Van Ewijcksluis en het voormalige eiland Wieringen ligt de Amsteldieperdijk, in de volksmond beter bekend als de Kleine of Korte Afsluitdijk. In 1924 werd deze dijk gedicht. Het Amsteldiep, een van de toegangen naar de Zuiderzee, werd afgesloten en op dezelfde plaats ontstond het huidige Amstelmeer. Door de Kleine Afsluitdijk werd Wieringen met het vasteland verbonden, zodat het vanaf dat moment geen eiland meer was.

De dijk die het Amstelmeer momenteel beschermt tegen de Waddenzee was een voorbeeldproject voor de Afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland. De ingenieurs staken er veel van op. Door de zachte grond verschoof het dijklichaam en werd de onderlaag er zijwaarts uitgeperst.

Aan de kant van het Amstelmeer is dat nog goed te zien: langs de dijk ligt een natuurgebied dat “de verzakking” heet. De Kleine Afsluitdijk is verder van belang omdat hier voor het eerst keileem werd toegepast als bouwgrond in dijken.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen