Dossiers

Herinrichting Parc du Nord
Lees hier meer over het plan om het Van Ewijcksveld, in de  volksmond Parc du Nord, aan te pakken. (Als de link niet werkt, kijk dan bij de nieuwsberichten.) Achter de schermen wordt heel hard gewerkt om vóór 1 maart een subsidieaanvraag in te  dienen. Deze actie wordt ondersteund door Landschap Noord Holland en de gemeente Hollands Kroon. Actieve werkgroepleden zijn: Simon Kranenburg, Annie Blaauboer, Eva van Anrooij, Theo Berbee en Annemarie Koopmans.
Op de jaarvergadering van 8 maart worden de leden bijgepraat. 

Gebiedsvisie Hollands Kroon
Via de e-mail heeft het bestuur haar leden op de hoogte gebracht van de gebiedsvisie die de gemeente Hollands Kroon heeft uitgebracht. Altijd handig om vinger aan de pols te  houden en mogelijkheden tot inspraak te benutten.

Amstelmeer baggeren
Waarschijnlijk is het jullie opgevallen dat de baggerwerkzaamheden op het Amstelmeer zijn begonnen. Zie ook vaarwegen. Hierbij meer over het doel van dit project.

Verkeersveiligheid
Een ander project is de verbetering van de verkeersveiligheid. De route Molenweg vanaf Nieuwesluizerweg in Slootdorp tot en met Van Ewijcksvaart in Van Ewijcksluis wordt al jaren gebruikt als sluiproute. Voor verkeersdeelnemers die ‘snel’ van Slootdorp naar Den Helder willen rijden. Metingen wijzen uit dat er te hard wordt gereden op deze ‘boerenweggetjes’. Deze zijn niet geschikt voor snel rijdend verkeer. Op deze wegen mag je maximaal 60 km per uur rijden. De omwonenden hebben last van het hardrijdende verkeer. Daarom gaan we snelheidsremmers plaatsen op deze wegen. Er worden op verschillende plekken chicanes geplaatst en op alle kruisingen komen plateaus. Bestaande wegversmallingen worden verwijderd. Klik voor het volledige dossier.

Amstelmeer Waterrijk
Zo nu en dan verschijnt er een nieuw scenario. Het meest recente is het scenario Amstelmeer Waterrijk van de stuurgroep Waddenbaai van de Provincie Noord Holland. De gemeente reageerde: “Wij zijn niet betrokken geweest bij de totstandkoming van dit document en de input die wij voor de start van deze studie hebben gegeven zien wij nauwelijks terugkomen in de plannen. De belangen van verschillende sectoren zoals de landbouw en toerisme en recreatie worden in deze studie onvoldoende gewaarborgd.” De land- en Tuinbouworganisatie HK stapte uit de stuurgroep.