Lid worden

Volgens de statuten van de vereniging kunnen als leden worden toegelaten:

De inwoners van het dorp Van Ewijcksluis alsmede de inwoners van het gebied Balgweg tot aan de Middenweg, de Stoomweg tot aan de Middenweg en de Middenweg tussen de Stoomweg en de Balgweg. Tevens de inwoners van de Veerweg tot de Kruisweg, de Zwinweg tot de Kruisweg en de Kruisweg tussen de Veerweg en de Zwinweg.
Bij verhuizing uit dit gebied naar elders in de gemeente Anna Paulowna kan een lid zijn lidmaatschap continueren. Bij verhuizing uit de gemeente Anna Paulowna verliest het lid automatisch zijn lidmaatschap.

Men betaalt per gezin (ongeacht de  samenstelling) een contributie van € 10,- per jaar, en per gezin kunnen bij stemmingen niet meer dan twee geldige stemmen worden uitgebracht. Vanaf 16 jaar is een gezinslid stemgerechtigd.

Verder kent de vereniging donateurs (begunstigende leden), die betalen € 5,- per jaar. Deze begunstigende leden worden wel toegelaten tot de ledenvergadering maar hebben geen stemrecht.

Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.

Leden die 80 jaar of ouder zijn,zijn vrijgesteld van contributie maar hebben wel stemrecht.