Het bestuur

Voorzitter:

Sylvia Bijl
Sluisweg 27
1761 JV Van Ewijcksluis
Contact via het web formulier of naar info@vanewijcksluis.nl

Secretaris:

Sylvia Bijl
Sluisweg 27
1761 JV Van Ewijcksluis
Contact via het web formulier of naar info@vanewijcksluis.nl

Penningmeester/ Ledenadministratie:

Thomas van Essen

Bestuursleden:

Ria Vader
Maurice Verveer

Webmaster:

Mark Vader

info@vanewijcksluis.nl